_LT Taisyklės

 e- Bilieto įsigijimo ir naudojimosi taisyklės

Taisyklės apibrėžia e-Bilieto pirkimo, apmokėjimo, galiojimo ir kitus klausimus, susijusius su pirkimo-pardavimo šalimis: IV Mažvydas Šimkus (toliau- Pardavėjas), iš vienos pusės ir fiziniu arba juridiniu asmeniu, įsigijusiu bilietą, (toliau- Pirkėjas) iš kitos pusės.
Kiekvienu atveju, Pirkėjas patvirtina, kad prieš pirkdamas paslaugas www.milijonieriausmastymas.lt sistemoje atidžiai susipažino su renginiu ir bendromis bilieto įsigijimo taisyklėmis ir su jomis visiškai sutinka.

 

Bilieto pirkimo tvarka.

Svetainės www.milijonieriausmastymas.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą (e-bilietą).

 

Įsigyjant e-bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją

Nurodytu el.paštu bus išsiųstas elektroninis bilietas. Šį bilietą reikia atsispausdinti ant balto A4 formato popieriaus lapo ir pateikti kontrolės vietoje prie įėjimo į renginį. Pirkėjas atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą. Jei Pirkėjas pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl e- bilieto netinkamo įsigijimo tenka Pirkėjui.


Apmokėkite už e-bilietą pasirinktu apmokėjimo būdu.

Pirkdami bilietus galite atsiskaityti bankiniu pavedimu pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą, naudodamiesi Lietuvoje veikiančių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, taip pat per apmokėjimo sistemą PAYSERA. Ši sistema už suteiktą paslaugą ima papildomą mokestį, kuris į bilieto kainą neįeina.

Vykdydami bilietų pirkimą internetu, nurodykite išankstinės sąskaitos numerį.

Renginio organizatorius pateikia Pirkėjui bilietą(-us) per 3 darbo dienas elektroniniu paštu po to, kai pirkėjas sumoka už bilietą(-us) bet kuriuo pasirinktu mokėjimo būdu.

Jei per 5 darbo dienas negaunamas apmokėjimas pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą, užsakymas automatiškai yra anuliuojamas.


Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą.

Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju, renginio organizatorius neprivalo patikrinti, ar bilietą pateikęs asmuo yra tas pats asmuo, kuris įsigijo bilietą, ir neatsako už jokią su tuo susijusią žalą. Kai pirkėjas patenka į renginį pirkėjo atspausdinto bilieto pagrindu, laikoma, kad pirkėjas patenka į renginio vietą tada, kai pateikia organizatoriui įėjimo kontolės vietoje spausdintą bilietą pirmą kartą. Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti griežtai draudžiama. Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti bilietu.

 

Konfidencialumas

Renginio organizatorius įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį e-biliete nurodytų paslaugų teikimą) Pirkėjo pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi, kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
 

Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami.

Pinigai už bilietus grąžinami tik tuomet, jei renginys yra atšaukiamas arba pakeičiama renginio data dėl UAB "Saviugdos Mokykla" kaltės. Pirkėjas turi pateikti renginio apmokėjimo dokumentą ir užpildyti pinigų grąžinimo už įsigytus bilietus prašymą. Gavus prašymą, per 15 d. d. į Pirkėjo sąskaitą gražinama visa sumokėta suma už renginį bei padengiamos Pirkėjo bankinio pavedimo išlaidos. Jei Pirkėjas sutinka perkelti sumokėtą pinigų sumą į kitą renginį, jam suteikiama 10 EUR nuolaidos kodas, bet kuriam IV Mažvydas Šimkus  ir/arba Success Resources organizuojamam seminarui.

Bilietai internetu nebeparduodami likus parai iki renginio pradžios.

Bet kokie ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme taikant Lietuvos Respublikos teisę.